Cyklus prednášok o Panne Márii

Jeden utorkový večer v mesiaci patrí už tradične biblistovi profesorovi Františkovi Trstenskému, ktorý od konca minulého roka začal v našej farnosti cyklus prednášok venovaný mariánskym témam.

Prednášková miestnosť v pastoračnom centre zvykne byť plná, veriaci počúvajú pútavé rozprávanie často obohatené o vtip alebo nejakú zaujímavosť, ktorú bežne vo Svätom písme nenájdeme. Doposiaľ sme prešli témami ako zvestovanie, svadba v Káne Galilejskej, zjavenie Pána, či teraz posledne obetovanie Pána v chráme. Prednáška v závere prirodzene vyústi do diskusie, kde majú poslucháči možnosť priamo sa otca Františka opýtať otázky či objasniť niektoré skutočnosti. Najbližšie stretnutie bude na tému nájdenie Ježiša v chráme.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: