Potulky Rakúskom

Krajina našich juhozápadných susedov sa stala cieľom posledného výletu turisticko-lyžiarskeho krúžku pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade v školskom roku 2017/18. Dvadsaťštyričlenná skupina mladých turistov pod vedením školského kaplána Petra Nákačku si predsavzala navštíviť za tri dni (22.- 25. 6. 2018) čo najviac miest z tých najkrajších, ktoré sa v Rakúsku nachádzajú.

Išlo predovšetkým o prehliadku jednej z najimpozantnejších prírodných atrakcií sveta – sadrovej jaskyne Seegrotte, spojenú s plavbou po najväčšom európskom podzemnom jazere a dobrodružnú túru cez tiesňavu s názvom Medvedia roklina (Bärenschutzklamm), ktorú niektorí pre jej krásu nazývajú aj rajom v Rakúskych Alpách. Nechýbala návšteva romantickej dediny Hallstatt, ktorá sa nachádza na brehu rovnomenného jazera učupená pod horským masívom Dachstein, prehliadka alpského mesta Salzburg či návšteva starobylého benediktínskeho opátstva Gottweig. Samozrejmou súčasťou programu bola každodenná modlitba, sv. omša i rozličné duchovné impulzy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tohto vydareného podujatia. Osobitne pani učiteľke Lenke Horákovej, dvom oteckom a animátorom. Aj ich zásluhou prežili mladí ľudia veľa nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré budú s radosťou spomínať.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: