Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V posledný májový víkend stretávame už tradične v uliciach nášho mesta dievčatá v bielych šatách a chlapcov v pekných oblekoch. Oveľa krajší pohľad je na ich rozžiarené tváre plné očakávania. Po sviatosti zmierenia prišla pre našich tretiakov dlho očakávaná chvíľa, keď 231 detí v dňoch 26. a 27. mája pristúpilo k 1. svätému prijímaniu.

Slávnosť obohatili samotné deti svojou aktívnou účasťou, či už to boli čítania alebo spoločný spev. Počas kázne ich pán kaplán Peter Matis viedol pomocou rôznych indícií cestou hľadania pokladu. Indície sa ukrývali na rôznych miestach v kostole a pripomenuli im dôležité udalosti, ktoré predchádzali samotnej slávnosti 1. svätého prijímania. Prvá indícia ich priviedla ku krstiteľnici, kde sa začala
ich cesta viery, ďalšia indícia ich viedla ku relikviám, kde našli Katechizmus katolíckej cirkvi. Ten im mal pripomenúť, čo všetko sa naučili od rodičov a v škole o Bohu a Cirkvi. Ďalej ich kroky viedli k spovedniciam, pretože dôležitým krokom, aby sme mohli prijať Pána Ježiša, je čisté srdce. Ďalšia indícia sa nachádzala pod krížom, pretože svätá omša je nekrvavá obeta Pána Ježiša. Nakoniec našli poklad, ktorý prebýva v bohostánku a ktorý sa nám dáva za pokrm pre našu dušu – samotného Pána Ježiša. Pán kaplán ich povzbudil, aby čo najčastejšie tento poklad prijímali do svojho srdca. V záverečnom poďakovaní samotné deti vyjadrili radosť, ale aj sľub, vo svojich predsavzatiach vydržať. A tu máme veľkú úlohu aj my dospelí – rodičia, kňazi, katechéti, aby sme im na tejto ceste pomáhali.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: