KĽÚČ K PREMENE – muzikál v podaní tatranských birmovancov

V sobotu 12. mája sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda po poobedňajšej svätej omši uskutočnilo muzikálové predstavenie v podaní mladých a birmovancov z Vysokých Tatier s názvom “Kľúč k premene”. Tatranskí birmovanci nacvičovali predstavenie v rámci prípravy na birmovku a koncom apríla ho odohrali vo svojej farnosti. Túto sobotu ho prišli predstaviť aj do našej farnosti.

 

 

Hlavnou myšlienkou muzikálu bolo odhaliť zdanlivú slobodu dnešných mladých ľudí a poukázať na skutočnú slobodu, ktorú môžu nájsť v Kristovi. Počas celého predstavenia sa prelínali monológy Ježiša s diablom, dobra so zlom. V nich sa odkrýval kontrast slobody. Všetko, čo birmovanci vo svojom živote začali vnímať ako otroctvo, bižutériu hodnôt či dvojtvárnosť, počas predstavenia symbolicky pribili na kríž.

Všetkým účinkujúcim zo srdca ďakujeme za ich čas, ochotu a krásne a povzbudivé predstavenie 🙂

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: