Gymnazisti hľadali v Münsteri pravý pokoj

Takmer päťdesiat žiakov Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade a Cirkevného gymnázia sv. Andreja v Ružomberku zavítalo v dňoch 8. 5. – 14. 5. 2018 do nemeckého Münsteru. Výzva: SucheFrieden! (Hľadaj pokoj!) (porov. Ž 34,15) sa stala mottom 101. ročníka stretnutia nemeckých katolíkov s názvomKatholikentag, ktorého sa gymnazisti zúčastnili pod vedením školského kaplána Petra Nákačku a dvoch učiteliek z Gymnázia sv. Andreja.

Mesto Münster nebolo iba náhodne hostiteľom tohto celonárodného podujatia. V minulosti totiž už prispelo k nájdeniu svetového mieru a pokoja. Práve v tomto malebnom historickom mestečku bol v roku 1648 podpísaný Vestfálsky mier, ktorý ukončil Tridsaťročnú vojnu. Organizátori podujatia Katholikentag sa snažili podčiarknuť potrebu úsilia o pokoj aj prostredníctvom obrovského množstva paralelne prebiehajúcich podujatí, z ktorých si účastníci mohli podľa ľubovôle vyberať. Naša delegácia sa zúčastnila programu osobitne pripraveného pre mladých. Tvorili ho duchovné impulzy, gospelové koncerty, súťaže či záverečná discopárty. Nechýbala každodenná spoločná sv. omša ani prehliadka mesta, návšteva múzeí, botanickej záhrady či mesta Dotmund, ktorého pýchou je futbalový klub Borusia Dortmund. Podujatie vyvrcholilo svätou omšou pred Münsterským zámkom, ktorú celebroval kardinál Reinhard Marx. Poďakovanie patrí organizácii Renovabis, ktorá podujatie v značnej miere finančne zastrešila, ale aj partnerskej škole – Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, ktorá k projektu prizvala naše gymnázium. Vydarená akcia pomohla všetkým zúčastneným spoznať nových ľudí, prežiť radosť z viery, zveľadiť si svoje jazykové znalosti a naplnila aj očakávaný cieľ. Povzbudila žiakov k úsiliu hľadať a budovať pokoj v prostredí, v ktorom žijú.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: