Aprílový snúbenecký kurz

Počas víkendu od 20. – 22. apríla 2018 sa v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu v Novom Smokovci konala príprava snúbencov na manželstvo. Lektori, ktorí sú prevažne našími farníkmi, priblížili svoje manželské radosti i starosti pätnástim párom. Vytvorilo sa živé spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú žiť svoje povolanie s Kristom medzi sebou a nechať sa viesť Jeho slovom skrze učenie Cirkvi.

V rámci stretnutia odzneli hodnotné prednášky a svedectvá, ktoré sú vždy oživením teórie. Snúbencom prialo i počasie, a tak mohli voľný čas využiť na prechádzku vo Vysokých Tatrách. V nedeľu počas slávnostnej svätej omše boli snúbencom požehnané snúbne prstene a odovzdané dekréty o absolvovaní kurzu prípravy. Všetkým snúbencom prajeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí a mnoho radostí na spoločnej ceste života a o dva týždne pokračujeme v ďalšej príprave. Veľmi sa na nových snúbencov tešíme a prosíme Vás o modlitby za lektorov, ale aj za vytrvalosť pre všetkých, ktorí sa odhodlali vyslúžiť si sviatosť manželstva.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: