24 hodín pre Pána

Slovenskí veriaci sa zapojili do pôstnej výzvy Svätého Otca Františka k prežitiu intenzívnej modlitby a adorácii v Božom chráme počas 24 hodín. Z piatka 9. 3. na sobotu 10.3 boli v spišskej diecéze otvorené kostoly v Dolnom Kubíne a v Poprade.


Modlitbová výzva pod názvom 24 hodín pre Pána začala v konkatedrále v piatok podvečer Krížovou cestou, po ktorej nasledovala úvodná sv. omša. Hlavným celebrantom bol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Po bohoslužbe, ako každý piatok, nasledoval ružencový pochod proti Istanbulskému dohovoru s otcom Mariánom Kuffom. Hneď po ňom nasledovali večerné vešpery a osobná adorácia. Pred sviatostným Kristom sa mládežníci pomodlili svätý ruženec. Po ňom veriaci až do polnoci adorovali pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
Piatkový večer zavŕšila polnočná svätá omša, ktorú celebroval rektor Katolíckej univerzity Mons. Jozef Jarab. Nasledujúce 4 hodiny boli venované osobnej adorácii a krížovej ceste. Nový deň privítali prítomní veriaci rannými chválami spojenými s posvätným čítaním, po ktorých o 7.00 nasledovala sv. omša. Ďalší program vyplnil sv. Ruženec a čítanie evanjelia podľa Jána. Na poludnie sa Konkatedrála opäť ponoril do ticha, venovaného osobnej modlitbe a adorácii. O 15.00 sa veriaci zúčastnili Hodiny Božieho milosrdenstva. Čas pred večernou sv. omšou patril Mariánskemu večeradlu.
Akciu 24 hodín pre Pána ukončil levočský dekan Mons. František Dlugoš záverečnou sv. omšou. Počas obidvoch dní prebiehalo v Konkatedrále nepretržité vysluhovanie sviatosti zmierenia, pri ktorom sa striedali kňazi nielen z Popradu, ale aj okolitých farností. Vďaka tejto modlitbovej výzve sa mohli veriaci o niečo viac spojiť s Ježišovým utrpením a pripraviť sa na nadchádzajúce sviatky Veľkej Noci.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: