Rozlúčka s kaplánom Matúšom Knižackým

28. februára 2018 sme sa rozlúčili s p. kaplánom Matúšom Knižackým, ktorý v našej farnosti pôsobil od júla 2016 a ktorého novým pôsobiskom bude od 1. marca farnosť Levoča.

Pán kaplán Matúš sa v našej farnosti venoval pastorácii prvoprijímajúcich detí, kde sa každý mesiac stretával s rodičmi detí pri rôznych témach. Okrem toho sa venoval aj miništrantom, mal na starosti detské sväté omše a v tomto školskom roku sa vďaka nemu rozbehli aj prvopiatkové sväté omše za účasti detí, ktorých cieľom bolo povzbudiť všetky deti, ktoré už pristúpili k 1. svätému prijímaniu, aby si vykonali pobožnosť 9. prvých piatkov a osvojili si tak zvyk pristupovať pravidelne k sviatosti zmierenia a Eucharistii.
Zo srdca sa mu chceme poďakovať za jeho obetavú službu a otvorené srdce, ochotné vždy poslúžiť. V novom pôsobisku mu prajeme mnoho Božích milostí, požehnania a síl v jeho kňazskej službe.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: