Výlet lyžiarsko-turistického krúžku

Osemnásť žiakov Cirkevnej spojenej školy v Poprade prijalo ponuku lyžiarsko-turistického krúžku aktívne využiť voľné dni a zúčastniť sa trojdňového pobytu v Turíku. Tohtoročné jarné prázdniny by si skôr zaslúžili prívlastok „zimné“. Ostrý mráz poriadne vyštípal všetkých zúčastnených. Prijateľnou odmenou boli vynikajúce snehové podmienky v stredisku Opalisko-ZávažnáPoruba. Program lyžiarskeho výletu oživovali aj viaceré sprievodné duchovné či teambuildingové aktivity. Nechýbali spoločné modlitby, duchovné impulzy, svätá omša, ani rozličné hry, súťaže či bowling. Poďakovanie patrí animátorom, ktorí ochotne venovali svoj voľný čas mladším žiakom, ale aj dvom oteckom, ktorí sa osvedčili nielen ako spoľahliví šoféri, ale aj ako skvelí a obetaví lyžiarski inštruktori. Verím, že akcia pomohla deťom, aby tohtoročné jarné prázdniny neboli „prázdnymi“ dňami, ale dňami plnými – bohatými na mnohé krásne zážitky.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: