5. stretnutie prvoprijímajúcich detí

 

Piate stretnutie prvoprijímajúcich detí sa začalo netradične. Keďže sme vstúpili do pôstneho obdobia, začali sme pobožnosťou krížovej cesty v Kostole sv. Cyrila a Metoda už o 14.30h. Modlili sa ju rodičia za svoje deti. O tretej sa už začalo tradičné stretnutie rodičov s kňazom, tentokrát na tému “Nezastupiteľná úloha rodiča pri kresťanskej výchove detí”. Deti sa vo vedľajšej miestosti rozdelili do skupín a s animátormi v skupinkách najprv kreslili kríž, klince a iné symboly umučenia Pána Ježiša, ku ktorým majú za úlohu vpísať si počas Pôstu dobré skutky a modlitby, ktoré vykonali. Nasledovala prednáška s prezentáciou, tentokrát o sv. Dominikovi Sáviovi, ktorý je pre deti veľkým príkladom poslušnosti, obetavosti a lásky k Pánu Ježišovi v Eucharistii.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: