6. stretnutie birmovancov

V poradí šieste stretnutie birmovancov farnosti Poprad sa konalo v piatok 19. 1. 2018. Po mládežníckej sv. omši sa mladým prihovoril náš rodák, otec Branislav Kožuch, predseda združenia OZ V.I.A.C, ktorý pôsobí v oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou a zároveň je kaplánom v Trstenej. Otec Braňo sa prihovoril mladým na tému „Eucharistia – prečo musím chodiť na sv. omšu“ dynamickým a pútavým spôsobom.

DSC01745

Vo svojom úvode povedal, že hoci dvojičky vyzerajú úplne rovnako, každá z nich je iná. Tak isto môžu vyzerať rovnako dve veci a byť pritom úplne odlišné. Presne tak je to s Eucharistiou. Pri omši zaznie nad kúskom chleba slovo živého Boha. Kňaz povie: „Vezmite a jedzte z neho všetci.“ A v tú chvíľu sa z  kúska chleba stáva niečo úplne iné – Eucharistia. Keby sme nad kúskom chleba povedali, aby sa z neho stalo niečo iné, nič sa neudeje. „Ale keď nad tým kúskom oplátky poviem ako kňaz Božie slovo, slovo, ktoré je napísané v Biblii, slovo, ktoré povedal Ježiš, tak sa z toho kúska chleba stáva niečo úplne iné.“ Po týchto slovách otec Braňo vystavil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Mladých pozval k vďačnosti za tento nesmierny dar. Povedal, že pri Poslednej večeri, kedy Ježiš trávil so svojimi učeníkmi posledné chvíle, nedával im múdre rady, ani ich nepoučoval. Urobil niečo úplne iné – ustanovil Eucharistiu. Pred očami dvanástich apoštolov prvýkrát nad kúskom chleba povedal: „Toto je moje telo. Toto je moja krv.“ Posledný dar, ktorý im dal pred svojom smrťou, bola Eucharistia. Ďalej otec Braňo uviedol, že by sme boli blázni, keby sme kľačali pred kúskom chleba. Keď kľačíme pred Eucharistiou, je to preto, že vierou vyznávame, že toto je pravý Boh a Pán, ktorému patrí všetka sláva. Keď pre ním kľačíme, je to vzácna a svätá chvíľa, kedy môžeme hľadieť na svojho Boha. „Ďakujeme ti, že si zostal s nami, že to bola tvoja túžba“, povedal otec Braňo. Pokračoval a povedal, že toto je ten Boh, ktorý mám moc nás spasiť; Boh, o ktorom počúvame v Evanjeliách. Toto je ten Boh, o ktorom čítame, že uzdravil nevyliečiteľne chorých, vrátil dôstojnosť ľuďom; Boh, ktorý sa postaral o päťtisíc ľudí, o všetkých, ktorí mu dôverovali. Boh, ktorý je silnejší ako smrť. Povzbudil mladých, aby vždy, keď prídu do kostola, hovorili s Bohom a túžili po ňom. Ak človek verí, že v Eucharistii je Boh, potom už nie je jedno, či chodí alebo nechodí na sväté prijímanie. Boh sa nestal nejakou energiou, stal sa kúskom chleba. To, že Boh vyzerá ako kúsok chleba, nie je jeho hanba ani slabosť. Je to jeho dôkaz, že nás tak veľmi ľúbi a že mu na nás záleží. „Ak naozaj chcete poznať Boha, ak naozaj chcete poznať pravdu o tom, aký je život s Bohom, tak žite z tejto viery, z Eucharistie. Musíte vtedy chodiť na prijímanie, kľačať pred ním a hovoriť mu o sebe, o svojom živote, o svojich blízkych a rozprávať sa s ním, lebo toto je Boh. Toto je On. A toto je môj odkaz dnes večer pre vás“, povedal v závere stretnutia náš hosť. Po požehnaní sa birmovanci rozišli do svojich skupiniek, v ktorých sa rozprávali o téme stretnutia.

Otec Braňo, veľká vďaka za povzbudivé slová!

Mohlo by sa vám tiež páčiť: