4. stretnutie birmovancov

 

24. novembra sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo 4. birmovanecké stretnutie. Mladým sa prihovoril Ján Frančák, umelecký sochár a vedúci spoločenstva Pavol z Levoče. Prostredníctvom slova a videí sa spolu s birmovancami zamýšľal nad témou „Kto je Ježiš a prečo Ježiš zomrel“.

fotka-4-stretko

 

Človek bol stvorený z lásky a pre lásku. Boh, ktorý je láska, sa túžil podeliť so svojou láskou, a tak stvoril človeka, aby mohol mať s ním spoločenstvo, aby s ním zdieľal úplne všetko. Do tohto vzťahu lásky prišiel hriech a narušil tento vzťah. Boh je krištáľovo čistý a nič nečisté sa k nemu nemôže priblížiť. V Biblii sa píše, že mzdou hriechu je smrť. Niekto však musel zaplatiť cenu za náš hriech a bol to Ježiš. Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby sme znova mali život v hojnosti. Ježiš prišiel a zomrel za nás, aby obnovil medzi nami narušený vzťah s Bohom Otcom. Ján sa opýtal prítomných, či aspoň raz v živote niečo ukradli, zaklamali, alebo použili meno Božie nadarmo. Ak áno, „sme teda zlodeji, klamári, rúhači“, povedal Ján. Keď však veríme, že Ježiš Kristus zomrel, aby sme žili, máme život. On nás neprišiel odsúdiť, prišiel nás spasiť. Neprišiel človeka obviniť z jeho hriechu, ale povedal: ‚Ja za to zaplatím, aby si mohol byť slobodný.‘ Nik neurobil a neurobí pre nás viac ako Ježiš Kristus. Zomrel za nás, aby sme my mohli žiť. A keď verím, že prídeme do neba, tak len cez Ježiša. Pretože on je cesta, pravda a život. V závere povzbudil birmovancov, aby pozvali Ježiša do svojich životov. Po prednáške sa mladí rozišli do svojich skupiniek, v ktorých sa spolu s animátormi porozprávali o tom, čo zaznelo v prednáške.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: