2. stretnutie prvoprijímajúcich detí

V poradí druhé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa uskutočnilo v nedeľu 19. novembra pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Deti sa po krátkom “tanečno – hernom” úvode rozdelili do skupín a spolu s animátormi sa venovali aktivite, v ktorej na papier písali a kreslili možnosti, ako by mohli pomôcť chudobnému človeku. Táto aktivita následne viedla k pútavému predstaveniu ďalšieho svätca – svätej Alžbety Uhorskej, ktorá napriek kráľovskému postaveniu vynikala práve láskou k chudobným. Rozdávala kráľovský majetok a sama žila v chudobe, mimo kráľovského paláca. Na záver stretnutia sa deti pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva.

Ich rodičia sa zatiaľ zišli pri téme “Načo Cirkev?”. Po úvodnej prednáške prešlo stretnutie do diskusie so zaujímavými otázkami, o ktorých rodičia s kňazom debatovali až do chvíle, kým ich nevyrušili netrpezlivé deti, ktoré už svoje stretko skončili 🙂

Tešíme sa vašej účasti a pozývame vás na ďalšie predvianočné stretnutie, 10. decembra 2017.

banner-1prijimajuce-deti-stretka

Mohlo by sa vám tiež páčiť: