3. stretnutie birmovancov

10. novembra 2017 sa po mládežníckej sv. omši konalo v Kostole sv. Cyrila a Metoda ďalšie stretnutie birmovancov. Témou už tretieho stretnutia bol „Hriech“. Naše pozvanie prijal Peter Grivalský, člen Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, ako i jeden z koordinátorov Diecéznej animátorskej školy vo Važci.

fotka-3-stretnutie

V úvode sa birmovancom predstavil a povedal, že sa ako 16-ročný stretol s ľuďmi, ktorí mali niečo, čo on dovtedy nepoznal, hoci bol od malička vedený chodiť do kostola. Tí ľudia boli veriaci a mali živý vzťah s Bohom. Povedal, že ľudia veria v Boha, ktorý má istú podobu. Mnohí však veria v takého Boha, ktorý je jeho nevydarenou, pokazenou karikatúrou. Postupne vysvetlil birmovancom, ako vstúpil do života človeka hriech a aké následky so sebou hriech priniesol. Prvým dôsledkom hriechu, t.j. prvotného hriechu Adama a Evy, bolo narušenie vzťahu a dôvery človeka s Bohom. Človek sa nielenže začal pred Bohom ukrývať, ale začal zo svojich vlastných zlyhaní obviňovať iných , ba dokonca samotného Boha. Druhým dôsledkom hriechu je smrť. Pre lepšie pochopenie Peter mladým prirovnal smrť k tomu, keď človek vytiahne z notebooku kábel. „Ešte žijete, ale už umierate. A baterka klesá.“ V Písme sa píše, že ‚mzdou hriechu je smrť‘. Dôsledkom hriechu, ktorý sa vtedy stal, je, že medzi nami vládne hriech.” Opierajúc sa o niekoľko konkrétnych udalostí z histórie povedal, že za každou revolúciou sa ukrývala túžba po slobode. Nie je však možné mať slobodu bez Boha. Tretím dôsledkom hriechu sú falošné predstavy o Bohu. Boh nás stvoril z lásky a pre lásku. My sa však častokrát na Boha pozeráme ako na kontrolóra alebo policajta. „Veríme tomu, čo nám diabol nahovoril. A vôbec nám nepríde čudné, že Boh, ktorý je láska, ktorý nás stvoril, aby sme boli milovaní, by takéto niečo chcel. Bohu všade ide o vzťah, on je niekto, kto mi chce dať svoje srdce.“, povedal. Ďalej uviedol, že to, čo majú všetky naše falošné predstavy spoločné, je, že nás odvádzajú od vzťahu. Učia nás vidieť Boha ako niekoho nebezpečného, nepotrebného alebo vzdialeného. Boh sa o nás zaujímal až tak, že poslal na zem svojho jediného Syna, Ježiša. Je pre nás viac ako inšpirujúce čítať, ako sa Ježiš – Boží Syn, dokázal pozerať na veci, ako dôveroval Nebeskému Otcovi, akú bezstarostnosť žil. V Biblii sa píše, že „keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“.V závere Peter mladých povzbudil a povedal, že Boh má riešenie pre ich život. „Mal riešenie aj pre môj život. Mal som o sebe mienku, že som nula. Boh ma naučil vážiť si svoj život. Ukázal mi, že ma miluje. Dal mi fantastickú manželku, skutočných priateľov.“ Peter, veľká vďaka za povzbudivé slová a svedectvo života.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: