Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii a zasvätenie farnosti a mesta

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v našej farnosti konal od 6. – 15. 9. deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii. Program duchovnej obnovy prebiehal v konkatedrále a začínal modlitbou sv. ruženca o 18:30, pri ktorom sa striedali viaceré modlitbové spoločenstvá nášho mesta. Nasledovala sv. omša  o 19:00 so zamyslením nad jednou z bolestí Panny Márie.

IMG_5946

V homíliách sa veriacim prihovorili kňazi farnosti Poprad a okolia – Peter Matis, Matúš Knižacký, Mário Brezňan, František Knapík, Ondrej Borsík, Peter Grzechyka, Jozef Kapina, Jaroslav Matoľák. Každý deň deviatnika uzatváral záverečný program. Veriaci sa takto mohli zapojiť buď do čítania evanjelia podľa sv. Lukáša, adorácie, poklony Sv. Kríža, Nikodémovej noci alebo sledovania tanečno-dramatického pásma spoločenstva mladých z Liptovskej Tepličky pod názvom „Posolstvo“. Vigílnu sv. omšou celebroval Mon. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Vyvrcholením deviatnika bola odpustová slávnosť Sembolestnej Panny Márie, v rámci ktorej bola naša farnosť a mesto Poprad zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bol František Reguly, farár v Tvrdošíne. Počas sv. omše sme vo farnosti privítali relikvie sv. Terézie z Lizieux a sv. Jána Pavla II., ktoré budú natrvalo vystavené k verejnej úcte v ľavej lodi kostola.

deviatnik-k-Sedembolestnej

Mohlo by sa vám tiež páčiť: