Detský letný tábor

Predposledný prázdninový týždeň si deti našej farnosti vyskúšali, čo znamená prejsť z otroctva do zasľúbenej zeme. V duchu tohto biblického príbehu sa niesol tábor v Liptovskej Štiavnici pod vedením kaplána Matúša Knižackého, Zdenky Hertelyovej a animátorského
tímu.

IMG_5004

Na pekné počasie sme si museli prvé dva dni počkať. Celý čas nám však nechýbala dobrá nálada a úsmev na tvárach. Vyskúšali sme si, čo znamená žiť v otroctve, tvrdosť faraóna, egyptské rany, ale aj Mojžišovu veľkú vieru, keď prechádzal s izraelským ľudom cez
Červené more. Zakúsili sme Božiu lásku a priazeň počas Paschy, každý deň nesmela chýbať svätá omša, pesničky či ukazovačky a množstvo zábavy počas hier, služieb v kuchyni alebo písania táborovej pošty. Pre všetkých to bol určite veľmi pekný spoločný čas a pre deti dobre a zmysluplne zakončené prázdniny. Tešíme sa opäť o rok 🙂

Mohlo by sa vám tiež páčiť: