Ďakujeme našim kaplánom

 

Veriaci farnosti Poprad zo srdca ďakujú kaplánom Floriánovi Volfovi a Pavlovi Forgáčovi za ich službu v našej farnosti. Veľká vďaka za vaše srdcia a životy, ktoré ste zasvätili službe Kristovi. Zvlášť ďakujeme za vašu prácu s mladými – žiakmi a birmovancami. Vyprosujeme vám veľa požehnania v nových farnostiach a sprevádzame vás i naďalej svojimi modlitbami.

IMG_1908

Veľká vďaka patrí aj nemocničnému kaplánovi Jozefovi Červeňovi. Ďakujeme za jeho trpezlivosť a ochotu v tak náročnej službe chorým a starým v popradskej nemocnici a vyprosujeme mu mnoho milostí na jeho novom pôsobisku v Českej republike.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: