Púť birmovancov do Levoče

Posledné tohtoročné stretnutie birmovancov vyvrcholilo spoločne stráveným časom na Mariánskej hore v Levoči. Animátorsky tím spolu so svojimi zverencami a p. kaplánom Pavlom Forgáčom nasadli do autobusov a vydali sa do Levoče, odkiaľ vystúpili pešo na Mariánsku horu. Pre mnohých birmovancov to bola ich prvá (máme nádej, že nie posledná 🙂 ) návšteva tohto známeho slovenského pútnického miesta.

IMG_9710

Keďže bolo nádherné počasie, po krátkom osviežení a občerstvení nasledoval čas hier a zábavy. Animátori si pre svojich birmovancov pripravili rozličné športové aktivity, do ktorých sa mladí rýchlo zapojili. Krátko popoludní nasledovala spoločná sv. omša v Bazilike Navštívenia Panny Márie, kde sme poďakovali Panne Márii za spoločne strávený čas prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Nasledovali skupinky, v ktorých sa mladí poslednýkrát stretli so svojimi animátormi a podelili sa s tým, čo im príprava na birmovku dala. Nasledovala záverečná rekapitulácia stretnutí prostredníctvom fotiek a krátkeho videa. Našim birmovancom sa tiež prihovorili mladí zo spoločenstva Nová Nádej, ktorí ich pozvali do spoločenstva, a tak povzbudili v stretávaní aj po birmovke. Unavení, ale povzbudení sme sa vrátili do Popradu v predvečerných hodinách.

Milí birmovanci, myslíme na vás v modlitbách a prosíme Ducha Svätého, aby vás obdaril všetkými nebeskými duchovnými darmi a požehnaním.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: