6. stretnutie prvoprijímajúcich detí

Predposledné stretnutie prvoprijímajúcich detí sa nieslo v duchu výročia fatimských zjavení, ktoré slávi svätá Cirkev tento rok. 13. mája uplynulo 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime trom pastierikom – Lucii, Františkovi a Hyacinte.
IMG_2073

S deťmi sme si v úvode pozreli krátky film “Deň, keď slnko tancovalo”. Je to príbeh pre deti o fatimských zjaveniach. V tomto príbehu mohli deti bližšie spoznať posolstvo Fatimy, obsah zjavení a všetky okolnosti a situácie, ktoré sprevádzali tieto udalosti. Jednou z nich bolo aj prenasledovanie detí, výsmech a ponižovanie, ktoré ochotne prijímali z lásky k Bohu a krásnej Pani – Ružencovej Panne Márii.
V druhej časti stretka sme sa pomodlili modlitbu, ktorú naučil deti Anjel mieru a 64 krát Zdravas Mária, aby sa pomodlilo každé dieťa. Modlili sme sa za seba samých a za rodičov, aby sme túžili po nebi, Eucharistii a modlitbe.
V závere sme sa s deťmi zahrali na lúke pred Kostolom sv. Cyrila a Metoda.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: