14. STRETNUTIE BIRMOVANCOV

12. 5. sa v našej farnosti konalo už predposledné birmovanecké stretnutie, na ktoré prijal pozvanie o. Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove. Birmovancom sa prihovoril na tému „Ako prežiť zvyšok života čo najlepšie“.

14.stretnutie

V úvode svojho príhovoru položil mladým otázku, či majú doma farbičky. Podľa jeho slov sme všetci také Božie farbičky, „drevá“. Farbička sa však okrem dreva skladá aj z farebnej tuhy. Každý človek má svoju obľúbenú farbu – niekto bielu, iný červenú. Môže byť použitá na rôzne, avšak prvotnou úlohou farbičky je farbiť. „Tak ako farbičky, aj vy ste rôzni.“, povedal o. Marek. Mladých povzbudil, aby sa nikdy s nikým neporovnávali. „Si originál, neporovnávaj sa.“, zaznelo z úst o. Mareka. Dodal, že v krabičke je každá farbička dôležitá. Mladí môžu zabudnúť na to, o čom sa počas prípravy na birmovku hovorilo, no povzbudil ich, aby nezabudli na to, čo je najdôležitejšie, a to, že sú kresťania. „Byť kresťanom nie je nadávka. Nezabudnite, kam patríte.“ Ďalej spomenul, že farbička sa môže zlomiť. Vtedy ju človek buď odhodí, budete plakať nad tým, že sa mu zlomila, alebo ju zastrúha. Pri zastrúhaní sa však farbička skráti, no tým sa nestáva menejcennou. Aj po birmovke sa môže stať, že mladý človek padne. O. Marek zdôraznil, že je potrebné vedieť sa vrátiť. Ďalej dodal, že farbičky sú v krabičke všetky spolu. No čo človek urobí, keď sa mu krabička roztrhne? „Prídete do obchodu a poviete predavačke: Farbičky mám, ale nemám krabičku.“ Človek vtedy zoberie gumičku a dá farbičky dokopy, aby sa nerozsypali. Je teda dôležité byť spolu, mať spoločenstvo. Ježiš povedal, že tam, kde sú dvaja alebo traja, tam je on medzi nimi. Mladých povzbudil, aby sa nezabúdali stretať, ozývať sa svojim animátorom aj po skončení birmovky, pretože samým sa im bude ťažko žiť. „Tvojou úlohou nie je starať sa len o to, ako vyzeráš, ako sa obliekaš, ale o to, čo je v tebe. To je tá tuha.“ povedal o. Marek. Boh nás vychováva. „Pápež František hovoril, aby si nebol papučový kresťan, ktorý sedí pred televízorom a prepína kanály. Tvojou úlohou je vyjsť von a nebáť sa, že spadneš. Veď kto nespadol. Treba sa nebáť nových výziev.“, vyzval mladých o. Marek. Povzbudil ich, aby sa nemodlili len Otče náš, Zdravas‘ a Sláva Otcu, ale aby sa modlili aj ruženec. V závere svojho príhovoru o. Marek povedal, že celý náš život viery stojí na vzťahoch. Birmovancom poprial, aby nezabudli, kto sú, kam patria, vedeli sa vrátiť, a boli spolu. „Prajem vám, aby ste raz mohli povedať, že v Cirkvi sa perfektne žije.“

Po prednáške nasledoval krátky čas zdieľania v skupinkách, po ktorých sa birmovanci spolu so svojimi animátormi presunuli do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie na vigíliu 100.-ho výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Program vigílie režírovaný známym režisérom a moderátorom TV LUX Pavlom Dankom pozostával z krátkych modlitieb a zvolaní k Panne Márii, ako i stručného zhrnutia fatimských výziev. V závere vigílneho programu birmovanci predchádzali kňaza nesúceho monštranciu s Eucharistickým Ježišom, pred oltárom symbolicky zložili svoje sviece a zasvätili sa Panne Márii.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: