Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ

 

V sobotu 22. apríla ráno približne 120 birmovancov so svojimi animátormi nastúpilo do vlaku smer Stará Ľubovňa. Cieľom bola športová hala, v ktorej sa konalo diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Štefanom Sečkom. Témou stretnutia bol citát zo Sv. písma „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“

IMG_0921

Účastníci si mohli vypočuť rozhovor moderátorov s otcom Mariánom Kuffom, kapely My way a Lamačské chvály, svedectvá mladých z popradského spoločenstva Nová nádej o tom, aké veľké veci im urobil ten, ktorý je mocný. Hlavným a zároveň záverečným bodom programu bola spoločná modlitba svätého ruženca a svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Štefan.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: