“Päť jazykov lásky” – prednáška o. Mareka Rojáka

 

Pod záštitou farnosti Poprad a Kníhkupectva Aletea sa vo štvrtok 23. 3. uskutočnila prednáška s názvom „Päť jazykov lásky“. Pozvanie prijal o. Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove. „Potrebujeme hovoriť jazykom evanjelia, jazykom Ježiša Krista. A to je jazyk lásky“, povedal v úvode o. Marek. „Môžete si povedať, čo taký kňaz vie o láske? Ale aj ja žijem vzťah a pochádzam zo vzťahu.“

IMG_8751

O. Marek vo svojej prednáške vychádzal z knihy Garyho Chapmana – Päť jazykov lásky. Podľa neho Gary, ktorý je povolaním terapeut, nevymyslel nič nové. To, čo si vypočul v ambulancii, dal do istého systému a identifikoval päť jazykov lásky – ide o slová uistenia, prejavenie pozornosti, prijímanie darov, skutky služby a fyzický dotyk. Lásku prirovnal k nádrži – ak je prázdna, je zbytočná, a preto sa má neustále napĺňať. Do prvej skupiny zaradil slová uistenia, kde patria všetky slovné vyjadrenia, či už ide o kompliment, uistenie alebo láskavé slovo. Tento jazyk lásky je najviac zrozumiteľný, ak je jednoduchý a priamy. Môže ísť o krátke povzbudenie: „To dáš!“, „Zvládneš to!“. Druhou skupinou, alebo druhým jazykom lásky, je pozornosť. Najvýraznejším aspektom tohto „jazyka“ je blízkosť, ani nie tak fyzická, ale duchovná. Ukazujeme, že sme s tým človekom radi. Môže ísť o rozhovor, v ktorom ‚hovoriť niečo‘ znamená niečo ponúknuť a ‚počúvať‘ znamená prijať ponúkané. Do tretieho druhu patrí prijímanie darov. Ide o vizuálny symbol lásky, napr. kvet, snubný prsteň. Je to jeden z najjednoduchších jazykov k učeniu. Potrebujeme počúvať, o čom náš partner, priateľ hovorí a podľa toho ho obdarovať. Nemusí ísť o drahé dary, ide o symbol. Ak budeme cez darčeky napĺňať citovú nádobu lásky druhého človeka, investujeme so ziskom a nie stratou. Najväčším darom je fyzická prítomnosť. O. Marek uviedol príklad Jóba, ktorého prišli navštíviť priatelia. Stačilo, že pri ňom sedeli a počúvali ho. Takto sa situácia plná strachu zmenila na nádej. Štvrtým jazykom lásky sú skutky služby. Znamená to oprať, ožehliť, umyť auto, pokosiť trávnik. Druhý človek si bude vážiť, ak budú skutky vykonané bez frflania. Prosby sú návodom ako milovať, príkazy sú, naopak, bariérami. Skutok služby dvíha, no treba pamätať na to, že ocenenie zo služby príde vždy až po službe. Ako piaty jazyk autor uvádza fyzický kontakt. Ide o dotyk, podanie ruky, potľapkanie. Žiaden jazyk lásky nesmie byť vykonaný nasilu – stačí potľapkanie, letmý dotyk počas dňa. O. Marek uviedol, že rovnako i Ježiš „používal“ týchto päť jazykov, keď uzdravoval –  niektorých dotykom, iných slovom. Spomenul tiež, že aj kňazi a zasvätené osoby potrebujú rôzne druhy povzbudenia, prejavy lásky. V závere svojej prednášky sa o. Marek opýtal: „Ako určiť, akým jazykom lásky hovorím?“ Ako pomôcku uviedol test v závere knihy Päť jazykov lásky. Poslucháčov povzbudil, že keď identifikujú jazyk lásky svojho partnera či priateľa, objavia kľúč k dlhotrvajúcemu, milujúcemu manželskému vzťahu či priateľstvu.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: