Duchovná obnova pre birmovancov

Animátorsky tím pod vedením p. kaplána Pavla Forgáča si počas tohto víkendu 25. – 26. 2. pripravil jednodňovú duchovnú obnovu pre našich birmovancov v priestoroch fary v Sp. Belej. Sobota patrila chlapcom, v nedeľu sme privítali dievčatá. Témou duchovnej obnovy bol Duch Svätý. V jednotlivých prednáškach a svedectvách si mladí mohli vypočuť množstvo zaujímavých vecí. Hlavným cieľom jednodňovej duchovnej obnovy bolo priblížiť mladým, kto je Duch Svätý a čo je sviatosť birmovania. Okrem prednášok boli pre mladých pripravené rozličné voľnočasové aktivity, k čomu nechýbali chlebíčky a koláče s dielne mamičiek birmovancov. Milí birmovanci, ďakujeme za vašu otvorenosť a tešíme sa na vás na najbližšom stretnutí 17. 3.

IMG_6850

Mohlo by sa vám tiež páčiť: