9. stretnutie birmovancov

Birmovanecké stretnutia pokračovali už ďalším deviatym stretnutím. V piatok 17. 2. sa mladým tentokrát prihovoril o. Vladimír Nemec, školský kaplán Gymnázia a Základnej školy sv. Mikuláša v Prešove. Témou deviateho stretnutia bolo: „Prečo musím chodiť na sv. omšu?“ Počas svojho príhovoru kládol mladým množstvo otázok, prostredníctvom ktorých chcel u nich dosiahnuť to, aby sa zamysleli, prečo sú veriaci, prečo chodia do kostola a prečo vlastne prijímajú či neprijímajú Ježiša vo Sviatosti oltárnej.

9.stretnutie

Mohlo by sa vám tiež páčiť: