8. birmovanecké stretnutie /27. 1. 2017/

 

Štvrtý januárový piatok patril v našej farnosti opäť birmovancom, ktorí sa už ôsmykrát zúčastnili farskej prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Spoločne sme si vypočuli prednášku na tému: „Prečo sa spovedať kňazovi“. Naše pozvanie prijal vzácny hosť o. Maroš Kuffa z Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.

8.stretnutie

Vo svojom príhovore pre birmovancov zaznelo viacero príbehov z jeho vlastného života, v ktorých povzbudil mladých nebáť sa úprimne pristupovať ku sviatosti zmierenia. „Keď idete na sv. spoveď, je to akoby ste vytrhávali burinu vo vlastnej záhradke. Čím častejšie, tým lepšie.“ Upozornil ich tiež na nebezpečenstvo nevyznaného hriechu a neplatnej sv. spovede. O. Maroš povzbudil mladých, aby si našli svojho spovedníka, ktorému sa nebudú báť zveriť s čímkoľvek. Lebo prostredníctvom sviatosti zmierenia sa zverujú samotnému Kristovi a zakúšajú jeho nekonečné milosrdenstvo. Okrem nevyznaného hriechu neexistuje hriech, ktorý by Boh nedokázal odpustiť. O. Maroš spomenul aj niektoré dôsledky, ktoré môžu byť výsledkom zlej prípravy na sv. spoveď alebo jej úplné zanedbávanie. Mladých tiež pripodobnil k vojakom, ktorí musia po odvelení nastúpiť do armády brániť svoju krajinu. Tak isto aj mladí sa po prijatí sviatosti birmovania stávajú zrelými kresťanmi, Kristovými bojovníkmi, ktorí majú chrániť jeho Cirkev. Prednášku sme ukončili spoločnou modlitbou Sláva Otcu a po požehnaní sa rozišli do svojich skupiniek. Veríme, že slovo zasiate do sŕdc našich birmovancov prinesie hojné ovocie. O. Maroš, ďakujeme za Váš príklad obrovskej pokory a služby blížnym.


 


 

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: