4. stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Prvé tohtoročné stretnutie pre prvoprijímajúce deti bolo „kráľovské“. Svätica, ktorú deti spoznali, bola sv. Alžbeta Uhorská, dcéra uhorského kráľa Ondreja II. z rodu Arpádovcov.

IMG_4194

Hoci bola kráľovského rodu, predsa bola svätá. Sv. Alžbeta je príkladom toho, že hoci pochádzala z bohatej kráľovskej rodiny, bola veľmi skromná, cnostná a dokázala sa zriekať svetských vecí a podľa svojich možností podporovala chudobných. Alžbeta, hoci bola princeznou, nemala jednoduchý život. Ako 4-ročnú ju sľúbili za nevestu pre grófa Ľudovíta, preto bola odmala vychovávaná ďaleko od svojej milovanej rodiny, aby sa naučila nemeckým zvykom. Matka jej manžela ju nemala rada, pretože pomáhala chudobným a nepsrávala sa podľa šľachtických pravidiel. Keď zomrel jej manžel, jej švagor ju vypovedal zo zámku a bývala v samote v malej pastierni. Neskôr postavila nemocnicu a v čase morovej epidémie sa starala o chorých. Príklad sv. Alžbety Uhorskej nám ukazuje, že aj ľudia zo vznešeného rodu, bohatí a vzdelaní, môžu byť svätí. Boh povoláva k svätosti a k nasledovaniu Ježiša Krista naozaj každého.

Rodičia strávili spoločné chvíle s kaplánom Matúšom Knižackým v diskusii pri šálke kávy alebo čaju.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie – 19. februára 2017 v tradičnom čase o 15,00hod pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: