7. birmovanecké stretnutie

 

Po novom roku sa opäť rozbehli birmovanecké stretnutia, ktoré sa v našej farnosti konajú každý druhý piatok. V poradí už 7. stretnutie birmovancov na tému „Prečo a ako sa modliť“ sa uskutočnilo 13. 1. 2017. Mladým sa tentokrát prihovoril Pavol Strežo, laický evanjelizátor, vedúci Spoločenstva novej evanjelizácie, známy tiež z obrazoviek TV LUX.

7.stretnutie

Prednáška začala slovami: „Naše srdce je stvorené tak, že len to, čo sme dostali, vieme dávať. A to, čo sme nedostali, dávať nevieme“. Pavol Strežo povedal, že človek bez modlitby stráca intimitu s Bohom a sám o sebe nedokáže byť dobrý. Modlitba dáva človeku priestor, aby sa stretával s Bohom a napĺňal jeho srdce. Merítkom spojenia s Bohom sú naše vzťahy s blížnymi. Ako otec rodiny sa ďalej podelil s tým, ako svoje deti učí modliť sa k Bohu s dôverou, že je živý a že sa stará o svoje deti. Uviedol, že spolu s manželkou Jankou sa snažia do svojich detí vkladať to, že v živote prídu situácie, kedy sa budú musieť spoľahnúť len na Boha. Okrem toho Pavol spomenul, že nie vždy sa naše modlitby stretnú s Božím naplnením. Stáva sa tiež, že sa človek za niečo modlí a nevyjde to tak, ako si to predstavoval. Aj to je súčasť života. Ježiš však nikdy nevyučoval o nevypočutej modlitbe. Povzbudil mladých, aby sa neprestávali modliť. „Keď sa človek modlí, Boh mnohokrát nezmení situáciu, ale mení a obmäkčuje srdce človeka.“ „Je to, ako keď je človek zaľúbený. Láska je to, čo nás mení a nie príkazy a zákazy.“ Spomenul tiež, že Boh neznáša pokrytectvo: „Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci.“ Povzbudil mladých, aby sa nesnažili tváriť sa pred Bohom zbožne a milo, no v skutočnosti si myslieť, že Bohu na nich nezáleží. V závere uviedol, že Boh k nám hovorí mnohými spôsobmi – cez prírodu, Božie slovo, sny, autority, rodičov, manžela, manželku, sviatosti, v tichej modlitbe, adorácii, cez bratov a sestry v spoločenstve. Svoju prednášku ukončil slovami, ktorými mladých pozval k modlitbe: „Ak chcete vidieť veci, ktoré ste nikdy nevideli, začnite robiť veci, ktoré ste nikdy nerobili.“

Mohlo by sa vám tiež páčiť: