5. stretnutie birmovancov /2. 12. 2016/

V piatok 2. 12. sme pokračovali už piatym stretnutím v sérii príprav mladých na birmovku. Príjemným spestrením bol príchod sv. Mikuláša medzi mladých v prvej časti, pre ktorých si ich animátori pripravili mikulášske balíčky. Stretnutie pokračovalo prednáškou na tému „Hriech a prijatie Ježiša“. S touto témou medzi nás prišiel o. Janko Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). „Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.“, zaznelo v úvode. Skrze dedičný hriech sme náchylní konať zlo a páchať hriech. A keďže mzdou hriechu je smrť, Boh Otec obetoval svojho jediného syna Ježiša, ktorý zaplatil za každý jeden náš hriech, aby sme mohli dostať dar večného života. V závere prednášky mladí v spoločnej modlitbe poprosili Ježiša, aby vstúpil do ich života a stal sa ich Pánom. Nasledovali skupinky so spoločným zdieľaním.

5.stretnutie

Mohlo by sa vám tiež páčiť: