7. DEŇ MISIÍ (30.9.2016)

 

Program siedmeho dňa svätých misií sa niesol na tému „Utrpenie a láska“. V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie sa veriacim prihovoril páter Martin Zanovit. Vo svojej homílii uviedol, že neexistuje človek, ktorý by v živote nemal nejaký kríž. Pre človeka sa stáva utrpenie hrozným a neznesiteľným vtedy, keď trpí sám, keď svojmu trápeniu nedá zmysel. Veriacich povzbudil spájať svoje utrpenie s Kristovým, a tak mu dať zmysel. Páter Martin uviedol príklad z vlastn-ého života, kedy strávil ako mladý chlapec niekoľko mesiacov po autonehode v nemocnici, čo mu pomohlo priblížiť sa k Bohu a ovplyvnilo jeho ďalší život. Po homílii mnohí veriaci prijali z rúk pátrov redemptoristov sviatosť pomazania chorých.

IMG_8133

Kto je môj blížny?

“Na svete sú ľudia, ktorí sa možno nezaujímajú o Boha, ale nestretnete človeka, ktorý by sa nezaujímal o lásku”, začal svoju večernú homíliu v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie páter Michal Zamkovský. Všetci túžime po láske, túžime milovať a byť milovaní, no mnohokrát hľadáme lásku na nesprávnych miestach a pritom my sami akoby sme nemali čas na lásku. “Hriech veľakrát vnímame všeobecne, ako keď je blato na ulici“, prirovnal páter Zamkovský. No hriech je niečo konkrétne, týka sa priamo každého človeka. „Čo sme urobili preto, aby bolo v Poprade viac lásky?“, položil otázku otec Michal. Veľa veriacich pristúpilo počas dní svätých misií k sviatosti zmierenia, čím odstránili zo svojich sŕdc hriech. V kontexte lásky ďalej uvažoval nad tým, kto je blížny. Vychádzajúc z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi uviedol, že blížny je „ten, kto preukazuje milosrdenstvo, ktorý sa díva srdcom. To podstatné nevidíme očami, ale srdcom. Ty sa stávaš blížny tomu, koho vidíš srdcom“. Potrebujeme si privlastniť takýto pohľad, zastaviť sa a neobísť človeka v núdzi, vidieť v ňom Krista. „Aj cez tieto dni sme počuli – ‚máš odpustené hriechy‘. A to zadarmo! Toto máme niesť do sveta. Kresťan je človek, ktorý premieňa svet láskou.“ Páter v závere uviedol, že Boh sa nás na konci nebude pýtať, koľko sme pre neho urobili, ale koľko v tom bolo lásky.

Po homílii si 121 manželských párov obnovilo manželské sľuby. Páter Michal krátko povedal: „Čo nám dáva sobáš v kostole? Ducha Svätého. Pomoc, aby sme to zvládli.“ „Vaše áno povzbudzuje aj nás kňazov vytrvať. To, čo dáva hodnotu životu, je láska. Ako sa spieva v jednej piesni: Najväčší poklad je lásku nájsť.“

Stretnutie pre mladých sa začalo hneď po sv. omši. Modlitbu chvál viedlo spoločenstvo Rieka života z Podolínca a páter Michal Zamkovský.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: