Deň rodiny /5.6.2016/

 

Rodina je miestom lásky, bezpečia a odovzdávania základných ľudských hodnôt. Má nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti a vo výchove nových generácií. Preto sa vo viacerých mestách na Slovensku slávil Deň rodiny. V Poprade sme ho spoločne oslávili 5. júna 2016. Zjednotili sme sa v myšlienke Aby deti otca mali, aby mali mamu… a pripravili sme spolu krásne podujatie, na príprave ktorého sa podieľali Rímskokatolícka farnosť Poprad, Cirkevná spojená škola v Poprade a Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade.

DSC_0173

Celá slávnosť začala sv. omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade, ktorú celebroval dekan farnosti Ondrej Borsík. Oslava dňa rodiny pokračovala kultúrnym programom na námestí pred kostolom, ktorý pripravili žiaci a učitelia ZUŠ Janka Silana v Poprade a rodiny našej farnosti. Svoje stanovište mali aj skauti, ktorí hostí sprevádzali skautským mestečkom. Nechýbali ani rôzne súťaže pre deti či iné atrakcie, ako trampolína, chodúle, ukážky výcviku záchranárskych psov, tvorivé dielne… K dobrej nálade prispela aj gospelová kapela Smaily. Nezabudlo sa ani na občerstvenie. Na prítomných čakal pravý kotlíkový guláš. V závere nechýbala tombola, na ktorú od samého začiatku nedočkavo čakali najmä tí najmenší, pretože ceny boli naozaj lákavé.

Tento deň priniesol veľa radosti a požehnania pre rodiny našej farnosti. Mali príležitosť stretnúť sa, utužiť vzájomné vzťahy a povzbudiť sa. Vyslovujeme veľké ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto podujatia. Veď to, aká bude naša budúcnosť, závisí od našich detí. A aké budú naše deti, závisí od našich rodín. Veríme, že aj toto podujatie bolo milým svedectvom o tom, že pravé morálne hodnoty a Boží plán s rodinou sú ešte stále živé.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: