Milosrdná polievka

Slovo MILOSRDENSTVO môžeme chápať ako nezaslúženú priazeň, ktorú nám Boh prejavuje tým, že nám odpúšťa hriechy, alebo ako pohnutie súcitom, zľutovanie, v ktorých nás Pán učí nebyť sebcom a vidieť aj potreby druhých ľudí. Preto sme sa počas TÝŽDŇA MILOSRDENSTVA rozhodli otvoriť svoje srdcia naplno pre núdznych a urobiť konkrétny skutok pomoci pre tých, ktorí to potrebujú.
Sobotné dopoludnie sa teda nieslo v znamení služby a obety. V obrovskom hrnci od skorých ranných hodín varili obetaví dobrovoľníci tzv. „milosrdnú“ polievku, ktorá sa predávala v čase obeda v záhrade konkatedrály za príspevok 3 eurá. Veriacich obsluhovali nielen popradskí duchovní, ale dokonca generálny vikár Spišskej diecézy biblista Anton Tyrol. A čo s vyzbieranými peniazmi? Výťažok 1700 eur putoval do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.

IMG_9696


Súbežne s výdajom polievky prebiehala aj BURZA, ktorá sa niesla v duchu 1 Pt 4, 10 – „slúžte si navzájom“. Mnohí mali takto možnosť kúpiť si za symbolickú cenu veci, ktoré už druhí nepotrebujú. Výťažok bol opäť venovaný na dobrý účel.

IMG_9618

O veselú náladu sa postarala gospelová kapela Smaily a aj spoločenstvo popradských farníkov, ktoré sa tu zišlo, vytvorilo príjemnú a priateľskú atmosféru. Najväčšia vďaka však patrí Bohu, ktorý mal celé dopoludnie vo svojej réžii a postaral sa o pekné počasie, hoci predpovede neboli ružové.

DSC_0159


Keď slúžime druhým, Pán premieňa naše srdcia. A tým, že dávame, obohacujeme svet okolo seba a premieňame ho na lepší. Sme presvedčení, že aj počas tohto dňa sa v živote viacerých ľudí naplnili slová Iz 43, 19.25: „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“

IMG_9444

Mohlo by sa vám tiež páčiť: