Prednáška Aleša Opatrného – “Jak potěšit zpovědníka” /24.2.2016/

V rámci cyklu prednášok v Roku milosrdenstva privítala naša farnosť ďalšieho vzácneho hosťa, ktorým bol známy český kňaz, teológ a autor duchovnej literatúry Aleš Opatrný.

Veriacim sa prihovoril prednáškou na tému Jak potěšit zpovědníka. Tento názov znie veľmi zaujímavo a mnohí sa možno v duchu pýtali, či sa to vôbec dá. Mons. Opatrný má na to jednoduchú a výstižnú odpoveď: „Ak chceš potešiť spovedníka, prichádzaj k sviatosti zmierenia s vierou a v kajúcnosti ako na stretnutie s Ježišom Kristom. Nezameriavaj sa na svoje hriechy, ale na milosrdenstvo, ktoré sa ti v nej ponúka.“ Mons. Opatrný ďalej zdôraznil, že svätá spoveď je miestom, kde hriešnik zažíva najväčšie prijatie, nie odsúdenie za to, čo urobil. Keby sme si naplno uvedomili túto milosť, vyhľadávali by sme milosrdného Ježiša čím častejšie a túžili zažívať jeho oslobodzujúce odpustenie. Dôležitým predpokladom k tomu je však živá viera. Nakoľko prežívame Pôstne obdobie, ktoré je zároveň aj časom pokánia, mali sme príležitosť uvedomiť si dôležitosť odpustenia, a to nielen na rovine ja a Boh, ale aj na rovine ja a môj blížny. Tak poďme spoločne zažiť radosť zo skúsenosti s milosrdným Bohom!

Mohlo by sa vám tiež páčiť: