Mesačné pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu

„Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu,” zjavuje Ježiš sestre Faustíne hĺbku svojej lásky k nám.

Nakoľko je rok 2016 Mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva, rozhodli sme sa prijať túto Božiu výzvu a ponúknuť veriacim pobožnosť k úcte Božieho milosrdenstva, ktorá sa koná pravidelne vždy poslednú nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Spoločne sa modlíme pred Sviatosťou oltárnou a vyprosujeme Božie požehnanie pre seba i pre svojich blízkych. Je to milostivý čas, keď sa Božie milosrdenstvo vylieva z neba. Navyše máme možnosť prejsť Svätou bránou a získať úplné odpustky. Najbližšia pobožnosť bude 29. februára. Určite príďte!

Mohlo by sa vám tiež páčiť: