Púť do Svätyne Božieho Milosrdenstva /Smižany, 16.1.2016/

V rámci Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva sa v sobotu 16.1.2016 kňazi a veriaci z popradského dekanátu zúčastnili púte do Diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Na toto pútnické miesto prišli vyprosiť milosti prúdiace z Božieho milosrdenstva pre seba i svoje farnosti.

Pútnikov vo svätyni privítal o. Vladimír Peklanský, ktorý je predstavený pallotínov na Slovensku. Nasledovala katechéza o Božom milosrdenstve podľa Denníčka sv. Faustíny, ktorú si pripravil o. Peter Klubert. S veriacimi sme sa potom pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol náš pán kaplán Michal Pavol.

Na záver tejto korunky sme zasvätili seba i naše farnosti Božiemu milosrdenstvu. Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval náš pán dekan Ondrej Borsík. V homílii veriacich vyzval k tomu, aby nelipli na materiálnych hodnotách, ktoré sú pominuteľné, ale na duchovných, ktoré ostávajú naveky. Svätá omša bola vysielaná do rádia Lumen. V jej závere sme sa spoločne s veriacimi pomodlili modlitbu pápeža Františka k Svätému roku milosrdenstva. Veriaci si mali možnosť počas púte prezrieť aj pápežské dary umiestnené v priestoroch svätyne.

Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!

Mohlo by sa vám tiež páčiť: