Jasličková pobožnosť /25. 12. 2015/

Deti našej farnosti na sviatok Božieho narodenia vystúpili s Jasličkovou pobožnosťou o 16. hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda.

DSC_0545

Hlavná dejová línia nás zaviedla do jednej obývačky, do rozhovoru štyroch adventných sviečok – Lásky, Pokoja, Radosti a Nádeje. Prvé tri zhasli, pretože v dnešnom svete nevedeli nájsť tieto vlastnosti. Ostala horieť len svieca Nádej, ktorá malej Kristínke rozprávala príbeh Nádeje, Radosti, Pokoja a Lásky – príbeh o zvestovaní, narodení Ježiša Krista. Radosť sa rozhorela pri zvestovaní anjela, pri slovách Panny Márie: “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Pokoj sa rozhorel pri speve anjelov, keď oslavovali Boha slovami: “Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. A Láska sa rozhorela pri klaňaní sa chudobných pastierov v Betleheme, keď napriek svojej chudobe prišli, poklonili sa malému Kráľovi a odovzdali mu svoje srdcia.

Nech aj v našich srdciach horí Láska, Pokoj, Radosť a Nádej z narodenia Božieho Syna a nech sa toto ovocie Ducha Svätého v nás znásobuje, aby sme boli svetlom vo svete plnom nelásky, nepokoja, vojen a ľudského trápenia. Aby sme boli nositeľmi Radosti, Pokoja, Lásky a Nádeje.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: