Dobrá novina v našej farnosti /27. 12. 2015/

Dňa 27.11. na sviatok sv. Rodiny vystúpili pri doobedňajších sv. omšiach koledníci Dobrej Noviny, aby tak ako pastieri, ktorí ohlasovali narodenie, aj naše deti priniesli radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista všetkým ľuďom. Svojimi vinšami a koledami koledovali pre africké deti.

Projektov, kde pôjdu peniaze, je viac, avšak hlavnou témou 21. ročníka Dobrej noviny je Maji ya Maisha. To znamená, že v tomto ročníku upriamujeme pozornosť na vodu. Nemať prístup k pitnej vode znamená odopierať právo na život, zakorenené v ľudskej dôstojnosti.

Koledníci Dobrej noviny vystúpia ešte aj na večerných sv. omšiach 3. januára 2016 – v nemocničnej kaplnke, po sv. omši o 17. hod. a pred sv. omšou o 18.30. Taktiež tí, ktorí majú záujem, aby koledníci prišli do ich príbytkov, sa môžu zapísať v sakristii konkatedrály  a Kostola sv. Cyrila a Metoda. Koledníci ich navštívia dňa 4. a 5. 1. 2016 po 14. hod.

K dnešnému dňu sa v našej farnosti vyzbieralo 1 363 eur. Pán Boh zaplať.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: