S Františkom Trstenským o Božom Milosrdenstve /9.12.2015/

Najaktuálnejšou udalosťou Katolíckej cirkvi v posledných dňoch je zaiste Svätý rok milosrdenstva, ktorý bol oficiálne otvorený 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Viacerí sa možno pýtajú: Čo sú vlastne sväté roky a aké miesto zastávajú v tradícii Cirkvi? Čo znamená milosrdenstvo v biblickom ponímaní a aké miesto by mu malo patriť v našich životoch? S odpoveďami na tieto otázky zavítal 9. decembra do našej farnosti Prof. František Trstenský, PhD., ktorý nás po večernej sv. omši povzbudil zaujímavou prednáškou, po nej predstavil svoju novú publikáciu s názvom Úvod do katolíckych listov Nového zákona a na záver sme boli všetci pozvaní do kresťanského kníhkupectva Aletea, kde nasledovalo neformálne posedenie s hosťom a autogramiáda jeho novej knihy.

Vo svojej prednáške nás Prof. Trstenský voviedol do počiatkov jubilejných rokov, ktoré majú biblický základ, pretože už starozákonný ľud slávil tzv. sabatický rok (každý siedmy rok), ktorý bol zasvätený Bohu. Počas neho sa neobrábala zem, mali byť odpustené dlhy a otroci prepustení na slobodu. Rovnako tiež vyzdvihol skutočnosť duchovného rozmeru jubilejného roka pre nás. Je dôležité uvedomiť si, že Boh je Pánom času a dejín. Rok milosrdenstva by mal byť teda pre nás výzvou vrátiť sa k nemu; odpustiť tým, s ktorými

nemáme najlepší vzťah; vyjsť zo seba; urobiť prvý krok k zmiereniu a nechať Boha premeniť naše srdcia v duchu motta buďte „milosrdní ako Otec“. Tiež by bolo správne dať si pevné predsavzatie byť otvoreným pre núdznych. Buďme ľuďmi, ktorí sa dávajú, ktorí sú schopní obety a vidia aj potreby iných, nie iba svoje vlastné!

Kto pozná Božie slovo, vie, že témou milosrdenstva je preniknutá takmer každá biblická kniha. Píše sa v ňom, že „…jeho milosrdenstvo trvá naveky“. Ako odpoviem na tento nezaslúžený dar? Možno je práve Svätý rok milosrdenstva pre nás výzvou a príležitosťou zamyslieť sa nad tým a urobiť konkrétne rozhodnutie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: