Prednáška českej teologičky Kateřiny Lachmanovej /28. 10. 2015/

Uzmierenie. S touto témou zavítala do našej farnosti známa česká autorka a psychologička Kateřina Lachmanová. V stredu po svätej omši sme ju mohli počuť v Kostole sv. Cyrila a Metoda rozprávať o prekážkach, ktoré bránia uzmiereniu.

Niektoré z týchto prekážok sú typické pre ženy, iné pre mužov, ďalšie môžeme nájsť u žien. Prvou z prekážok, ktoré prednášateľka spomenula, je sebaľútosť – typická ženská prekážka zmieriť sa s niekým. Keď si myslím, že ja som ten najväčší chudák a najdôležitejšie je, aby ma niekto poľutoval. A tak si tú sebaľútosť v sebe pestujem a živím. Najlepšie, čo môžem so sebaľútosťou urobiť, je zrieknuť sa jej. Poprosiť Ježiša, aby mi dal transfúziu svojej krvi a svoj pokoj. Aby od nás vzal všetko, čo otrávilo náš život.

Ďalšia prekážka uzmierenia sa týkala mužov. Prednášateľka rozprávala o tom, že muži si často myslia si, že ak priznajú svoju nedokonalosť alebo chybu, stratia svoju autoritu a dôstojnosť. Na základe toho vznikajú rozličné konflikty, na ktorých sa samozrejme podieľajú obe strany. Jeden začne, druhý mu to vráti, a prvý pokračuje. Je preto lepšie prísť s ospravedlnením, ako ho čakať.

Ďalšou z prekážok, ktorej sa autorka venovala, je pasívny protest, ktorý je podľa nej rozšírený v Cirkvi. Keď sa nám niečo nepáči, netrieskame dverami a hrncami, ale sme ticho a nerozprávame. Kateřina Lachmanová uviedla, že tichá domácnosť je väčším trestom pre deti ako nakričanie na nich. Lebo pri tichej domácnosti nevnímajú lásku rodičov.

V závere autorka spomenula ďalšiu prekážku uzmierenia, ktorou je zovšeobecňovanie, či ideológia. Ide o výroky typu „všetci Rusi sú zlí, lebo z Ruska prišiel komunizmus“. My kresťania by sme mali druhých prijímať o to ochotnejšie, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Prednášateľka tiež uviedla, že je zaujímavé, že Ježiš v evanjeliu nekritizuje prostitútky alebo alkoholikov. Skôr kritizuje farizejov, čiže pre dnešnú dobu nás kresťanov, ktorí sme v nedeľu v kostole.

Po skončení prednášky sa v priestoroch kníhkupectva Aletea konala autogramiáda. Možnosť stretnutia s autorkou využilo množstvo ľudí z Popradu a okolia. Najväčší záujem bol o jej knihu Väzenie zamknuté zvnútra, z ktorej autorka vychádzala pri svojej prednáške.

Ďakujeme Kateřine Lachmanovej za podnetnú prednášku, ktorou nás všetkých obohatila a povzbudila kráčať cestou uzmierenia.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: