Modlitby za naše mesto

Farnosť je „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“

([1] Ján Pavol II. Chistifideles laici)

Od februára 2014 sa mladí pod vedením p. kpl. Forgáča stretávame raz mesačne, zvyčajne v prvú sobotu v mesiaci, aby sme sa spoločne prihovárali a modlili za mesto Poprad. Spoločnými prosbami, chválami a vďakami sa prihovárame za jednotlivé potreby mesta (duchovných otcov, vedenia mesta, rodiny, jednotlivé sektory, ako sú školstvo, zdravotníctvo, polícia, atď.) Táto iniciatíva modlitieb za mesto vznikla už pred niekoľkými rokmi, kedy sa spontánne dalo dokopy niekoľko mladších a starších veriacich, majúc túžbu prihovárať sa za naše mesto. Takto sa vytvorila na prvú sobotu v mesiaci modlitbová „siet“, kedy sa v každú hodinu prihovára jeden človek za potreby mesta z miesta, kde sa práve nachádza. Táto aktivita pokračuje dodnes. Jej vyvrcholením je spoločná modlitba pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na ktorú je každý srdečne vítaný. Opierajúc sa o slova pápeža Františka, ako členovia tejto farnosti veríme, že sa tak vytvára priestor domova a miesto stretnutia pre všetkých veriacich aj mimo liturgického slávenia svätej omše.

„Farnosť nie je zastaraná štruktúra; má veľkú flexibilitu. Toto predpokladá, že (farnosť) bude naozaj v kontakte s rodinami a so životom veriacich a že nezostane len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba. Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia.“  (Apoštolská exhortácia, Evangelii gaudium, 28)

Na októbrových modlitbách sme sa spoločne modlili zvlášť za oblasť vzťahov, ktoré sú tak dôležité pre život každého človeka, ako aj celej spoločnosti. Prihovárali sme sa za rodiny, uzdravenie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rovnako však aj za vzťahy v práci a medzi ľuďmi navzájom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie na modlitbách Za naše mesto 7. 11. 2015 o 18:15.

Modlitby za mesto

Mohlo by sa vám tiež páčiť: