KANCELÁRIA

Z dôvodu duchovnej obnovy bude kancelária

od pondelka 25. 3. 2019 do stredy 27. 3. 2019

ZATVORENÁ.

Otvorená bude vo štvrtok 28. 3. 2019 od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 15.00 hod.

V prípade pohrebu kontaktujte farnosť POPRAD – VEĽKÁ.

Krstné listy a iné potvrdenia žiadajte na emailovej adrese: kancelaria@rkcpoprad.sk

V urgentnom prípade nás kontaktujte na čísle 0911 044 033.

Ďakujeme za porozumenie.

Pondelok

10,00 – 12,00

13,30 – 15,00

Utorok

 
Streda

10,00 – 12,00

13,30 – 15,00

16,30 – 17,00

Štvrtok                              –
Piatok

10,00 – 12,00

V prvopiatkovom týždni je kancelária otvorená podľa zverejneného rozpisu.

Na prvý piatok je zatvorená.


  • Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do piatka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa pokrstené a je potrebné priniesť rodný list dieťaťa;
  • Sobáš je potrebné nahlásiť šesť mesiacov dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by mal mať sviatosť birmovania;
  • Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode s pohrebnými službami aspoň deň vopred a doniesť list o obhliadke mŕtveho
  • Pomazanie chorých vysluhujeme vždy podľa potreby, potrebné kontaktovať na číslo +421904 355 904
  • Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame každý deň počas úradných hodín;

email: kancelaria@rkcpoprad.sk

tel.číslo: 052/7780664