ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE

ÚRADNÉ HODINY

 

 


 

Pondelok 10,00 – 12,00 13,30 – 15,00
Utorok
Streda 10,00 – 12,00 13,30 – 17,00
Štvrtok                              –
Piatok 10,00 – 12,00

 

V prvopiatkovom týždni je kancelária otvorená podľa zverejneného rozpisu.

Na prvý piatok je zatvorená.

 

 


 

  • Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do piatka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa pokrstené a je potrebné priniesť rodný list dieťaťa;
  • Sobáš je potrebné nahlásiť šesť mesiacov dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by mal mať sviatosť birmovania;
  • Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode s pohrebnými službami aspoň deň vopred a doniesť list o obhliadke mŕtveho
  • Pomazanie chorých vysluhujeme vždy podľa potreby, potrebné kontaktovať na číslo +421904 355 904
  • Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame každý deň počas úradných hodín;

 


 

email: kancelaria@rkcpoprad.sk

tel.číslo: 052/7780664