Kňazi vo farnosti


DEKAN-FARÁR

 

ThDr. Ondrej Borsík, PhD.

narodený 29. 09. 1972

ordinovaný 21. 06. 1997

01. 06. 1999 prefekt v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule –  Spišskom Podhradí

od 1. 7. 2003 študijný tajomník na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí

od 1. 10. 214 prodekan Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku

9. 8. 2015 farár v Poprade a dekan Popradského dekanátu

 


KAPLÁNI

 

Mgr. Pavol Forgáč

 

narodený 22. 11. 1986 v Dolnom Kubíne

ordinovaný 16. 6. 2012 v Spišskej Kapitule

12. 7. 2012 kaplán vo farnosti Poprad


 

ThLic. Florián Volf, PhD.

IMG_1706

 

ordinovaný 21. 6. 2008 v Spišskej Kapitule

21. 6. 2008 – 31. 8. 2010 – kaplán vo farnosti Levoča

  1. 9. 2010 – 7.6.2014 – výpomocný duchovný vo farnosti Poľanovce

od 8. 7. 2014 – kaplán vo farnosti Poprad


 

 

Mgr. Peter Matis


narodený 1. 9. 1990 v Trstenej

ordinovaný 13. 6. 2015 v Spišskej Kapitule

2015 – kaplán vo farnosti Poprad

 


Mgr. Matúš Knižacký

 

 

narodený 7. 9. 1990 v Trstenej

ordinovaný 18. 6. 2016 v Spišskej Kapitule

2016 – kaplán vo farnosti Poprad