Kňazi vo farnosti


DEKAN-FARÁR

 

ThDr. Ondrej Borsík, PhD.

narodený 29. 09. 1972

ordinovaný 21. 06. 1997

01. 06. 1999 prefekt v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule –  Spišskom Podhradí

od 1. 7. 2003 študijný tajomník na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí

od 1. 10. 214 prodekan Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku

9. 8. 2015 farár v Poprade a dekan Popradského dekanátu

 


KAPLÁNI

 

Mgr. Peter Matis


narodený 1. 9. 1990 v Trstenej

ordinovaný 13. 6. 2015 v Spišskej Kapitule

2015 – kaplán vo farnosti Poprad

 


Mgr. Matúš Knižacký

 

 

narodený 7. 9. 1990 v Trstenej

ordinovaný 18. 6. 2016 v Spišskej Kapitule

2016 – kaplán vo farnosti Poprad

 


 

Mgr. Mário Brezňan

mario breznan

 

narodený 19. 6. 1989 v Liptovskych Sliacoch

ordinovaný 17. 6. 2017 v Spišskej Kapitule

2017 – kaplán vo farnosti Poprad

 


 

 

ThLic. Peter Nákačka, PhD.

p-nakackanarodený 12. 7. 1982 v Trstenej

ordinovaný 23. 6. 2007

od 23. 06. 2007 kaplán v Ružomberku

od 1. 11. 2009 na štúdiách a zároveň výpomocný duchovný v Poľanovciach

28.6.2011 – ThLic. na TF v Košiciach

od 1.7.2011 výpomocný duchovný v Spišskej Kapitule a doktorandské štúdiá na TF v Košiciach

8.11.2011 riaditeľ KBD a zároveň výpomocný duchovný vo Svite

1.10.2012 výpomocná duchovný v Černovej a poverený školskou pastoráciou na GSA v Ružomberku

4.7.2017 výpomocný duchovný v Poprade a školský kaplán v Poprade

 


 

 

PaeDr. František Bebko, PhD.

 narodený 3. 10. 1981

ordinovaný 23. 6. 2007

23.06.2007 kaplán v Dolnom Kubíne

1.7.2011 kaplán v Liptovskej Lúžnej

12. 07. 2012 kaplán vo Švošove

8. 7. 2014 kaplán vo Vysokých Tatrách

4. 7. 2017 nemocničný kaplán v Poprade