Sviatosť zmierenia

 

 

 

 

“Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.” (KKC 1422)

 

 

 

 

 

 

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť zmierenia denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni. Spovedáme počas sv. omší a to konkrétne:

V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

  • v pondelok – piatok: 600; 1545
  • vo štvrtok: 900 – 1200
  • v sobotu: 700

V Kostole sv. Cyrila a Metoda:

  • v pondelok – štvrtok: 18,30; 6,30  – 6,50
  • v piatok: od 18,00; 6,30 – 6,50

Kňaz spovedá od konkrétneho času dovtedy kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

 

V týždni prvého piatku v mesiaci spovedáme nasledovne:

V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

  • v pondelok – utorok: od 1530
  • v stredu – piatok: od 1400

V Kostole sv. Cyrila a Metoda:

  • v pondelok – štvrtok : od 1800
  • v piatok sa nespovedá