Príprava detí na 1. sväté prijímanie

STRETNUTIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A ICH RODIČOV


Srdečne pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na spoločné stretnutia, ktoré sa konajú raz mesačne, v nedeľné popoludnie o 15.00h, pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda.


IMG_4191

 

Rodičia sa stretávajú s kňazom, stretnutie prebieha vo forme prednášky/náuky a následnej diskusie pri káve alebo čaji :) Vo vedľajšej miestnosti sa zatiaľ stretávajú prvoprijímajúce deti s animátormi, kde na nich okrem teplého čaju čakajú rôzne hry, aktivity a spoznávanie životov svätcov. Na záver stretka sa deti modlia desiatok ruženca.


 

 

V školskom roku 2017/2018 rodičom ponúkame nasledujúce termíny stretnutí a témy:

stretnutia-rodicov-a-deti-na-1-sv.-prijimanie (2)


ČLÁNKY A FOTOGALÉRIE Z MINULOROČNÝCH STRETNUTÍ


IMG_6061 IMG_4138