Deti sa stretávajú  s animátormi v skupinkách, kde na nich okrem teplého čaju čakajú rôzne hry, aktivity, spoznávanie životov svätcov vo forme prezentácie alebo pekný náučný film alebo rozprávka. Vo vedľajšej miestnosti sa zatiaľ stretávajú ich rodičia s kňazom pri rôznych témach, ktoré spolu s dátumami stretnutí nájdete nižšie.

Srdečne vás na tieto stretnutia pozývame!

 


 

Témy a dátumy stretnutí na tento rok:

IMG_6061