Príprava detí na 1. sväté prijímanie


informacieo nácviku, organizácii 1. sv. prijímania, časy spovedania a iné.


Stretnutia pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov sa konajú raz mesačne, v nedeľu,  v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Stretká pre deti sú zamerané na spoznávanie životov vybraných svätcov hravou formou, ktoré ich majú povzbudiť a motivovať byť lepšími. Čakajú ich vždy nové hry, súťaže a prekvapenia, teplý čaj a ochotní animátori, ktorí sa im počas roka venujú a pripravujú na prvé prijatie Ježiša v Eucharistii. Na záver stretnutia sa spoločne modlia desiatok ruženca. Vo vedľajšej miestosti zároveň prebieha stretnutie ich rodičov s kaplánom Matúšom Knižackým.


 

 


Prvé sväté prijímanie detí bude v našej farnosti 27. a 28. mája 2017.

24. apríla 2017 o 19,15 hod bude v Kostole sv. Cyrila a Metoda stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Rozdelenie škôl: (všetko v konkatedrále)

Sobota 27. 5. 2017 o 10,00 – Dostojevského, Mládeže, Komenského, špeciálna

Nedeľa 28. 5. 2017 – o 9,00 – Tajovského, Francisciho, Súkromná, Sp. Sobota a všetci cudzí, ktorí budú chcieť ísť v Poprade na 1. sv. prijímanie

Nedeľa 28. 5. 2017 o 11,00 – Cirkevná, Jarná, Letná

Nácvik:

Pondelok: 22. 5. 2017 o 16,30 v konkatedrále – skupina zo soboty

Utorok: 23. 5. 2017 o 16,30 v konkatedrále – skupina z nedele o 9,00

Streda 24. 5. 2017 o 16,30 v konkatedrále – skupina z nedele o 11,00

 

Sviatosť zmierenia detí:

V piatok 26. 5. 2017 všetky školy budú mať spoveď u CaM od 14,00, presný rozpis sa ešte spresní.


 

IMG_2216