Príprava detí na 1. sväté prijímanie


Stretnutia pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov sa konajú raz mesačne, v nedeľu,  v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Stretká pre deti sú zamerané na spoznávanie životov vybraných svätcov hravou formou, ktoré ich majú povzbudiť a motivovať byť lepšími. Čakajú ich vždy nové hry, súťaže a prekvapenia, teplý čaj a ochotní animátori, ktorí sa im počas roka venujú a pripravujú na prvé prijatie Ježiša v Eucharistii. Na záver stretnutia sa spoločne modlia desiatok ruženca. Vo vedľajšej miestosti zároveň prebieha stretnutie ich rodičov s kaplánom Matúšom Knižackým.

 


FOTOGRAFIE NA STIAHNUTIE /krst starších detí, 26. 5. 2017/


FOTOGRAFIE NA STIAHNUTIE /1. sv. prijímanie, 27. 5. 2017/


FOTOGRAFIE NA STIAHNUTIE /1. sv. prijímanie, 28. 5. 2017 – 9,00h/


FOTOGRAFIE NA STIAHNUTIE /1. sv. prijímanie, 28. 5. 2017 – 11,00h/


 

 


 

IMG_2216