Liturgia


ČASY SVÄTÝCH OMŠÍ

miesto pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota

nedeľa

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

6,00

15,45 

6,00

15,45

6,00

15,45

6,00

15,45

6,00

15,45

7,00

18,30

6,30

8,00

9,30

11,00

18,30

Kostol sv. Egídia 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

6,00

17,00

Penzión „Západ“ 8,45

(1.piatok)

8,45
Kaplnka Božieho Milosrdenstva (nemocnica) 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45

 


SVIATOSŤ ZMIERENIA

 

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť zmierenia denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

 

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

  • v pondelok – piatok: 6.00h, 15.45h
  • vo štvrtok: 9.00h – 12.00h
  • v sobotu: 7.00h

Kňaz spovedá od konkrétneho času dovtedy kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

 

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED 1. PIATKOM

V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

  • v pondelok – utorok: 6.00h a od 15.30h
  • v stredu: 6.00h a od 14.00h
  • vo štvrtok: 6.00h, 9 – 12h a od 14.00h
  • v piatok: 6.00h a od 14.00h