KOSTOL SV. HELENY V KVETNICI

 

 

Kostol sv. Heleny v Poprade – Kvetnici sa nachádza v príjemnom prostredí lesoparku bývalého liečebného ústavu pod vrchom Krížová. Kostolík dal postaviť Peter Ráth, generálny riaditeľ Košicko – bohuminskej železnice v rokoch 1909 – 1910. Výstavba kostolíka sa realizovala podľa projektovej dokumentácie nezisteného autora a zo zbierok Petra Rátha, jeho manželky, dcéry Aranky a zaťa Eugéna Karácsonyho. Ďalším darcom bol manžel Gabriely Éder – Dávidovej z vďačnosti za uzdravenie. Dôkazy o tom sú zaznamenané na nápisoch farebných vitráží piatich okien, ktoré sú dielom budapeštianského sklomaliara a výrobcu vitráží, Waltera Gidu. Kostolík na počesť Sv. Heleny vysvätil spišský biskup Alexander Párvy 10. júla 1910. Počas prevádzky liečebného ústavu poskytoval pacientom duchovnú útechu. V roku 1952 kostolík prestal plniť svoje duchovné poslanie a stal sa skladom agitačného materiálu a kníh kúpeľnej správy. Neskôr bola dohoda medzi cirkvou a Okresným národným výborom v Poprade o zmene užívania kostolíka v prospech štátu, kedy došlo aj k zmene vlastníctva na štát. Obrat nastal po novembri 1989, kedy tu veriaci po mnohých desaťročiach slávili 24. decembra 1989 prvú polnočnú sv. omšu. Kostolík bol znova posvätený na sviatok sv. Heleny 18. 8. 1990 vtedajším spišským biskupom Františkom Todrom. Zničené pôvodné zariadenie bolo nahradené novým. Zozbierali sa naň miestni veriaci v roku 1993 pod vedením kaplána Stanislava Marušiaka. Dôkladnú opravu sklenených vitráží uskutočnil v roku 2000 Stanislav Hudzík a Peter Fedor.

Kostolík však stále zostával vlastníctvom štátu v správe vtedajšieho liečebného ústavu v Kvetnici; neskôr ho dostala do vlastníctva nezisková organizácia Seniorpark. Zmena nastala v marci 2012, kedy ho Nezisková organizácia Seniorpark ako posledný vlastník darovala rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Poprad. Sv. omše v Kostole sv. Heleny sú každú nedeľu o 10:00. V blízkosti Kostola sv. Heleny sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii z Lúrd, ktorá bola vysvätená 6. júna 1948.

 

KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V NEMOCNICI

 

 

Kaplnka Božieho Milosrdenstva sa nachádza na druhom poschodí popradskej nemocnice.

Sv. omše:

15.45h od pondelka do piatku

15.45h v nedeľu

Sv. spoveď:

– na oddeleniach vždy podľa potreby

– v kaplnke  pred sv. omšou

Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia na oddeleniach sa podľa  potreby vysluhuje aj sviatosť  pomazania  chorých.

Tel. č. kňaza:
nemocničný mobil: 0904 355 904
fara: 052/7880361