KALENDÁR AKCIÍ

 


S E P T E M B E R


20. 9. 2018 - Diecézna škola viery - 1. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

24. 9. 2018 - stretnutie rodičov birmovancov

17.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

27. 9. 2018 - Prednáška Jozefa Marhefku "Žalmy - škola modlitby"

19.15h - Kostol sv. Cyrila a Metoda


O K T Ó B E R


18. 10. 2018 - Diecézna škola viery - 2. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

19. - 21. 10. 2018 Snúbenecký kurz

pastoračné priestory farnosti Poprad - pod PFKU v Poprade

 


N O V E M B E R


15. 11. 2018 - Diecézna škola viery - 3. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


D E C E M B E R


 


J A N U Á R   2 0 1 9


17. 1. 2019 - Diecézna škola viery - 4. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


F E B R U Á R   2 0 1 9


21. 2. 2019 - Diecézna škola viery - 5. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


M A R E C    2 0 1 9


21. 3. 2019 - Diecézna škola viery - 6. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


A P R Í L    2 0 1 9


 


M Á J    2 0 1 9


16. 5. 2019 - Diecézna škola viery - 7. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie