Kalendár akcií

kalendar-akcii-napis
O K T Ó B E R

 

20. 10. 2017 – 2. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

20. – 22. 10. 2017 – Snúbenecký kurz

fara Nový Smokovec

21. 10. 2017 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

29. 10. 2017 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


N O V E M B E R

3. 11. 2017 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

4. 11. 2017 – Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

10. 11. 2017 – 3. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

12. 11. 2017 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

19. 11. 2017 – 2. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

15.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

14. – 21. 11. 2017 – farská púť do Svätej Zeme

24. 11. 2017 – 4. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

25. 11. 2017 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

26. 11. 2017 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


D E C E M B E R

1. 12. 2017 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

2. 12. 2017 – Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

3. 12. 2017 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

10. 12. 2017 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

10. 12. 2017 – 3. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

15.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

15. 12. 2017 – 5. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

16. 12. 2017 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

 


J A N U Á R

5. 1. 2018 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

6. 1. 2018 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

14.1. 2018 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

19. 1. 2018 – 6. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

21. 1. 2018 – 4. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

15.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

28. 1. 2018 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


F E B R U Á R

2. 2. 2018 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

3. 2. 2018 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

3. 2. 2018 – Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

9. 2. 2018 – 7. stretnutie birmovancov

18.30 Kostol sv. Cyrila a Metoda

11. 2. 2018 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

18. 2. 2018 – 5. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

15.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

25. 2. 2018 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


M A R E C

2. 3. 2018 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

2. 3. 2018 – 9. stretnutie birmovancov

18.30 Kostol sv. Cyrila a Metoda

3. 3. 2018 – Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

3. 3. 2018 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

4. 3. 2018 – 6. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

15.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

11. 3. 2018 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

18. 3. 2018 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

23. 3. 2018 – 10. stretnutie birmovancov

18.30 Kostol sv. Cyrila a Metoda

 


A P R Í L

6. 4. 2018 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

7. 4. 2018 – Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

8. 4. 2018 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

13. 4. 2018 – 11. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

14. 4. 2018 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

15. 4. 2018 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

20. 4. 2018 – 12. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

21. 4. 2018 – Púť prvoprijímajúcich detí a ich rodičov do Krakova (7. stretnutie)

28. 4. 2017 – Púť birmovancov do Levoče (13. celodenné stretnutie)


MÁJ

4. 5. 2018 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

5. 5. 2018 – Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

6.5. 2018 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

13.5. 2018 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

13. 5. 2018 – 8. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

15.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

20. 5. 2018 – BIRMOVKA

26. 5. 2018 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

26. – 27. 5. 2018 – Prvé sväté prijímanie

 


JÚN

1. 6. 2018 – prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

10.6. 2018 – Stretnutie manželov

14.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

16. 6. 2018 – Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

24.6. 2018 – Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie