KALENDÁR AKCIÍ

 


M Á J


 

27. 5. 2018 - Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

sobota 26.5. 2018 o 10.00 hod. - Dostojevského, Mládeže, Špeciálna, Súkromná (Live academy)

nedeľa 27.5. 2018 o 9.00 hod. - Komenského, Francisciho, Tajovského

sobota 27.5. 2018 o 11.00 hod. - Cirkevná, Jarná, Letná


J Ú N


1. 6. 2018 - prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

3.6. 2018 - Stretnutie manželov (presunuté z 10.6.)

14.00h na fare v Poprade

8. - 10. 6. 2018 Snúbenecký kurz

fara Vysoké Tatry

10. 6. 2018 - Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

24.6. 2018 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie


J Ú L


5. 7. 2018 - Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Kostol sv. Cyrila a Metoda


A U G U S TS E P T E M B E R


15. 9. 2018 - Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

10.00h konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie


O K T Ó B E R


19. - 21. 10. 2018 Snúbenecký kurz

fara Vysoké Tatry