KALENDÁR AKCIÍ


M A R E C


 

23. 3. 2018 - 10. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

25. 3. 2018 - Tieňová krížová cesta birmovancov

po večernej sv. omši o 18.30h v konkatedrále


A P R Í L


6. 4. 2018 - prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

7. 4. 2018 - Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

8. 4. 2018 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

13. 4. 2018 - 11. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

14. 4. 2018 - Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

15. 4. 2018 - Stretnutie manželov

14.00h na fare v Poprade

20. 4. 2018 - 12. stretnutie birmovancov

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

21. 4. 2018 - Púť prvoprijímajúcich detí a ich rodičov do Krakova (7. stretnutie)

20. - 22. 4. 2018 Snúbenecký kurz

fara Vysoké Tatry

28. 4. 2017 - Púť birmovancov do Levoče (13. celodenné stretnutie)


M Á J


4. 5. 2018 - prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

5. 5. 2018 - Fatimská sobota

7.00h  Kostol sv. Cyrila a Metoda

4. - 6. 5. 2018 Snúbenecký kurz

fara Vysoké Tatry

13.5. 2018 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

13. 5. 2018 - 8. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

15.00h pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

20. 5. 2018 - BIRMOVKA

26. 5. 2018 - Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

sobota 26.5. 2018 o 10.00 hod. - Dostojevského, Mládeže, Špeciálna, Súkromná (Live academy)

nedeľa 27.5. 2018 o 9.00 hod. - Komenského, Francisciho, Tajovského

sobota 27.5. 2018 o 11.00 hod. - Cirkevná, Jarná, Letná


J Ú N


1. 6. 2018 - prvopiatková svätá omša pre deti

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

3.6. 2018 - Stretnutie manželov (presunuté z 10.6.)

14.00h na fare v Poprade

8. - 10. 6. 2018 Snúbenecký kurz

fara Vysoké Tatry

16. 6. 2018 - Modlitby za naše mesto

18.30h Kostol sv. Cyrila a Metoda

24.6. 2018 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie


J Ú L


5. 7. 2018 - Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Kostol sv. Cyrila a Metoda


A U G U S TS E P T E M B E R


15. 9. 2018 - Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

10.00h konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie


O K T Ó B E R


19. - 21. 10. 2018 Snúbenecký kurz

fara Vysoké Tatry