KALENDÁR AKCIÍ

 


J A N U Á R   2 0 1 9


17. 1. 2019 - Diecézna škola viery - 4. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

20. 1. 2019 - 4. stretnutie rodičov a detí pred 1. sv. prijímaním

15.00h - pastoračné priestory farnosti Poprad - pod PFKU v Poprade

27. 1. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


F E B R U Á R   2 0 1 9


3. 2. 2019 - KARNEVAL PRE DETI ( v rámci 5. stretnutia rodičov a detí pred 1. sv. prijímaním)

14.00h - pastoračné priestory farnosti Poprad - pod PFKU v Poprade

13. 2. 2019 - Svätá omša a modlitby za oslobodenie od závislostí

19.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie (ruženec 18.15 hod.; adorácia po sv. omši)

21. 2. 2019 - Diecézna škola viery - 5. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

24. 2. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


M A R E C    2 0 1 9


13. 3. 2019 - Svätá omša a modlitby za oslobodenie od závislostí

19.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie (ruženec 18.15 hod.; adorácia po sv. omši)

15. 3. 2019 - 8. birmovanecké stretnutie

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

17. 3. 2019 - 6. stretnutie rodičov a detí pred 1. sv. prijímaním

15.00h - pastoračné priestory farnosti Poprad - pod PFKU v Poprade

21. 3. 2019 - Diecézna škola viery - 6. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

29. 3. 2019 - 9. birmovanecké stretnutie

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

31. 3. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

 


A P R Í L    2 0 1 9


6. 4. 2019 - Púť rodičov a detí pred 1. sv. prijímaním do Krakova

12. 4. 2019 - 10. birmovanecké stretnutie

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

13. 4. 2019 - Svätá omša a modlitby za oslobodenie od závislostí

18.30h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie (ruženec 18.00 hod.; adorácia po sv. omši)

23. - 28. 4. 2019 - Týždeň milosrdenstva

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

26. 4. 2019 - 11. birmovanecké stretnutie

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

28. 4. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie


M Á J    2 0 1 9


5. 5. 2019 - 7. stretnutie rodičov a detí pred 1. sv. prijímaním

15.00h - pastoračné priestory farnosti Poprad - pod PFKU v Poprade

10. 5. 2019 - 12. birmovanecké stretnutie

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

12. 5. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

13. 5. 2019 - Svätá omša a modlitby za oslobodenie od závislostí

19.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie (ruženec 18.15 hod.; adorácia po sv. omši)

16. 5. 2019 - Diecézna škola viery - 7. stretnutie

15.45h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

18. 5. 2019 - 13. birmovanecké stretnutie

18.30h - Kostol sv. Cyrila a Metoda


JÚN 2 0 1 9


8. 6. 2019 - Vigília Zoslania Ducha Svätého

19.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

9. 6. 2019 - SVIATOSŤ BIRMOVANIA

10.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

13. 6. 2019 - Svätá omša a modlitby za oslobodenie od závislostí

19.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie (ruženec 18.15 hod.; adorácia po sv. omši)

30. 6. 2019 - Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

15.00h - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie