Fatimský deviatnik

 

Milí veriaci. O deväť dní (13. októbra) si pripomenieme 100. výročie ukončenia zjavení Panny Márie vo Fatime. Pozývame vás duchovne sa pripraviť na túto významnú udalosť modlitbou deviatnika, ktorý pozostáva z modlitby sv. ruženca a nasledujúcich modlitieb:

 

 

„Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.”

 

“Panna Mária, zasväcujem sa ti pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca. Som celý tvoj a všetko, čo mám, ti obetujem, najmilší Ježišu, prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, našej najmilšej Matky. Dobrá Matka, príjmi ma takého, aký som, a urob ma takým, akého ty ma chceš mať. Mária, Matka moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

 

(Viac o fatimských zjaveniach si môžete prečítať TU.)

 

Lucia-dos-Santos-left-with-fellow-visionaries-Jacinta-and-Francisco-Marto.2