Farnosť Poprad – Juh

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka rozhodol o vzniku novej farnosti na sídlisku Juh v Poprade. Dekrét vstúpil do platnosti 10. júla 2018.

 

ADRESA FARNOSTI:

Farnosť sv. Cyrila a Metoda

Námestie sv. Cyrila a Metoda 4388/59

058 01 Poprad

 

Kancelária sa nachádza v miestnosti, do ktorej sa prichádza po bezbariérovom prístupe cez bočný vchod do kostola (z južnej strany).

 

 

 

telefón: 0950 277 199

email: rkcpopradjuh@gmail.com

·

Farár: Mgr. Jozef Benko

Kaplán:  ThLic. Michal Janiga

Výpomocný duchovný a školský kaplán: Mgr. Marek Wolanszký

 

Oznamy PP - Juh 18.CR