Birmovanci

Milí birmovanci a rodičia! Vitajte na VAŠEJ stránke :-)


Všetkých birmovancov pozývame pridať sa do facebookovej skupiny (kliknutím na odkaz nižšie), kde nájdu vždy aktuálne informácie.

Tešíme sa na spoločné stretnutia :)

fb-skupina

 


 

2.stretnutie-2017-18

 


 

DÁTUMY STRETNUTÍ NA TENTO ROK:

fb-banner-BIRMOVANCI-2018

 

 

OTÁZKY A ODPOVEDE – PRÍPRAVA NA BIRMOVKU

 

 

 


PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a birmovaneckej sv. omši.

2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.

3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach  (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí, okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – ospravedlnená zo strany rodiča).

4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.

5. Získanie stanoveného počtu kreditov (100).

6. Odporúčanie katechétu.

 


ČASY NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ:

Kostol sv. Cyrila a Metoda:    7,00   9,00   11,00

Konkatedrála:                           6,30   8,00   9,30   18,30

Kostol sv. Egídia:                     6,00   17,00